Formy szkoleń

Kursy standardowe
Długofalowe i wielomiesięczne kursy o zróżnicowanym stopniu intensywności (najczęściej zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w wymiarze 90 minut każde), w grupach do 6 osób, o ściśle określonym i wyrównanym poziomie umiejętności. Ta forma nauki wskazana jest dla osób, którym systematyczna nauka przy ograniczonym zasobie czasu pozwoli posiąść lub uporządkować umiejętności w zakresie struktur gramatycznych, rozwinie słownictwo oraz wzmocni sprawność rozumienia form językowych.

Kursy intensywne
Szkolenia o zwiększonej częstotliwości zajęć, przeznaczone dla tych słuchaczy, którzy w stosunkowo krótkim czasie muszą posiąść lub udoskonalić znajomość języka. Zajęcia mogą odbywać się np. 5 razy w tygodniu po 90 minut każde lub 5 razy w tygodniu po 6 godzin lekcyjnych. Istnieje również możliwość zorganizowania kursów w weekendy poza Krakowem.

Szkolenia indywidualne
Realizowane w formie "one-to-on", "one-to-two" (jeden nauczyciel szkoli jednego lub dwóch słuchaczy, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w wymiarze 60 minut każde), stanowią najbardziej zindywidualizowany i elastyczny tok kształtowania umiejętności porozumiewania się w języku angielskim. Umożliwiają one bardzo szybkie opanowanie struktur językowych. Szkolenia te są polecane szczególnie osobom, który rozkład zajęć nie pozwala na uczestnictwo w regularnych zajęciach grupowych: menedżerom, kadrze kierowniczej, handlowcom.


Kursy tzw. "refresher courses"
Celem tego typu szkoleń jest powtórzenie i utrwalenie materiału, który został przyswojony wiele miesięcy wcześniej. Przeznaczone dla osób nie mających kontaktu z językiem obcym od ukończenia kursu, a pragnących przypomnieć sobie zrealizowany program w szybki i przystępny sposób.

Using Format