Metody nauczania

W proponowanych przez nas szkoleniach językowych lektorzy czerpią najlepsze wzorce z kilku koncepcji metodyczno-dydaktycznych, tzn. metody komunikacyjnej, metody gramatyczno-tłumaczeniowej, metody bilingwalnej, jak i metody audiolingwalnej.

Nadrzędnym jednak celem jest założenie, że uczestnik kursu jest centralną postacią każdych zajęć, a przez to całego procesu nauczania. Stosowane przez nas metody nauczania, materiały dydaktyczne i formy pracy podporządkowane są jednemu celowi – maksymalnemu wykorzystaniu czasu wszystkich słuchaczy i w związku z tym główny nacisk kładziemy na umiejętność porozumiewania się w języku obcym, począwszy już od pierwszych zajęć. Dlatego nasi słuchacze w znacznym stopniu pracują w parach oraz w grupach, zdobywając i wymieniając informacje, opierając się na nowo poznawanych umiejętnościach językowych.

Studenci korzystają wyłącznie z podręczników renomowanych wydawnictw. Niezależnie od głównego podręcznika lektorzy przygotowują własne materiały i ćwiczenia dla studentów. Nauka odbywa się w grupach o liczebności optymalnie dobranej do każdego rodzaju kursu: grupy standardowe wynoszą 4-6 słuchaczy. Mając na uwadze dobro słuchacza, ilość osób w grupie nigdy nie przekracza 10 osób.

Nasi lektorzy stale podnoszą swoje kwalifikacje, co w połączeniu ze stałym nadzorem metodycznym zapewnia wysoki standard nauczania.

Using Format