Kursy stacjonarne

W ramach oferty zapewniamy:

 • program szkolenia dostosowany do aktualnych potrzeb Klienta, tzw. kursy "na miarę";
 • prowadzenie kursów w zakresie języka ogólnego, jak i specjalistycznego (negocjacje, spotkania, korespondencja biznesowa, itp.);
 • w trakcie kursu elastyczne dostosowywanie realizowanego programu nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości słuchaczy;
 • zastosowanie najnowszych, skutecznych technik nauczania języka obcego;
 • w przypadku jednostek organizacyjnych MON program kursu, który jest w pełni dostosowany do wymogów norm nauczania języków obcych w państwach członkowskich NATO – STANAG 6001;
 • wyłącznie dyplomowanych lektorów języka obcego (CV do wglądu);
 • kontrolę indywidualnych postępów w nauce;
 • przygotowanie do egzaminu na poziomie 1–3 wg norm NATO;
 • bezpłatne testy kompetencyjne;
 • małe grupy (do 6 osób);
 • przeprowadzanie testów sprawdzających stopień opanowania przerabianego materiału;
 • po zakończeniu każdego kwartału nauki kompleksową dokumentację dotyczącą przeprowadzonych zajęć, zrealizowanego materiału, frekwencji i postępów słuchaczy;
 • zniżki dla stałych Klientów.

Formy szkoleń
Metody nauczania

Using Format