Wycena


Istnieje możliwość bezpłatnej wyceny dokumentu. Dokumenty do tłumaczenia można dostarczyć drogą mailową. Następnie nasz konsultant skontaktuje się z Państwem i poinformuje o kosztach tłumaczenia.

Kolejnym krokiem jest złożenie zlecenia. W tym celu należy wypełnić formularz zlecenia tłumaczenia pisemnego i przesłać go nam faksem. Po potwierdzeniu otrzymania przystępujemy do pracy, a po zrealizowaniu zamówienia wysyłamy je e-mailem lub faksem.

Tryb standardowy: do 5 stron dziennie
Tryb pilny: do 10 stron dziennie
Tryb ekspresowy: do 15 stron dziennie

Strona obejmuje 1800 znaków (razem ze spacjami) dokumentu przetłumaczonego wg edytora tekstu Word 2003. Opłatę naliczamy za każdą rozpoczętą stronę.

W przypadku tłumaczeń przysięgłych strona obliczeniowa wynosi 1150 znaków ze spacjami.

Termin realizacji:
Do czasu realizacji zlecenia nie wlicza się sobót, niedziel i świąt, a także dni ustawowo wolnych od pracy. Konkretny termin realizacji jest ustalany zawsze przed przyjęciem zlecenia.
Gwarantujemy brak ukrytych opłat

Poufność:
Zapewniamy pełną poufność informacji zawartych w powierzanych nam dokumentach oraz wszelkich danych dotyczących naszych Klientów. Oprócz tłumacza i osoby przyjmującej zlecenie nikt nie ma do nich wglądu, zatem chronione są przed dostępem osób trzecich i pod żadnym pozorem nie mogą być przekazane komukolwiek w części lub całości.

Płatność:
Klienci biznesowi płacą przelewem po wykonaniu zlecenia i otrzymaniu rachunku.
Klienci indywidualni dokonują przedpłatę na konto i dopiero po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty przystępujemy do pracy nad tłumaczeniem.

Cennik:
Prosimy o kontakt z nami!

Serdecznie zapraszamy do podjęcia stałej współpracy!

Using Format